RefugeeWerk

Onze werkwijze

Om de arbeidspositie van de statushouders te bepalen moet er enerzijds goed gekeken worden naar de achtergrondkenmerken zoals opleiding, werkervaring en ambities en anderzijds naar de mogelijkheden op de lokale arbeidsmarkt. Om dit alles goed in kaart te kunnen brengen werkt RefugeeWerk met een op maat gesneden werkwijze in de vorm van een Persoonlijk Actie Plan (PAP).

PAP bestaat uit de volgende stappen:

Wie hebben we voor ons? Om een passend traject op te stellen is het van belang dat wij zoveel mogelijk inzicht krijgen in de persoon van de statushouder. Wij willen de statushouder goed leren kennen, wat is zijn passie, behoefte en toekomstbeeld. Essentieel is dat er tussen onze medewerkers en de statushouder een vertrouwensband wordt opgebouwd waarbij de statushouder zich vrijelijk kan uiten en eventuele belemmeringen en onzekerheden kan bespreken. Om de vertrouwensband tussen de medewerkers en de statushouders te vergroten krijgt elke statushouder een vaste ‘begeleider’ en hanteren wij een cultuur sensitieve houding.

Gemiddeld kunnen wij op basis van de uitgebreide intake met de statushouder goed inschatten wat zijn behoeften en capaciteiten zijn. Het komt ook voor dat we twijfelen over de capaciteiten omdat de communicatie wat minder loopt of omdat de statushouder nog wat onzeker is. Om een nog completer beeld te krijgen van de statushouder kan het afnemen van een assessment of competentietest het juiste instrument zijn om zijn kernkwaliteiten in kaart te brengen. Medewerkers van RefugeeWerk hebben ruime ervaring met het afleggen van dergelijke testen.

Naar aanleiding van de gesprekken en eventuele competentietesten gaan we aan de slag. We weten door de uitgebreide intake wat de statushouder in welke sector de statushouder graag zou willen werken en of er ambitie is om zich verder te ontwikkelen. Door ons brede netwerk in de regio en een goede verstandhouding met potentiële werkgevers die over het algemeen een diversiteitsbeleid hanteren kunnen wij al vrij snel de juiste match vinden.

Zodra wij de match gevonden hebt volgt er een gesprek met de werkgever. Om de werkgever te ontzorgen en de statushouder beter te begeleiden bieden wij extra ondersteuning in deze fase.

De ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • Meegaan naar het sollicitatiegesprek.
  • Ondersteuning geven op de werkplek door middel van een trajectbegeleider.
  • Het houden van voortgang gesprekken.
  • Doorgroeimogelijkheden bespreken.
  • Bespreken of er de mogelijkheid bestaat een taal of beroepsonderwijs als onderdeel van de werkdag te volgen.

Onderzoeken pleiten voor trajecten waarin leren wordt gecombineerd met werken. In samenwerking met onze sponsor Jigler en Jigler Academy biedt Refugeewerk voorafgaand aan en tijdens de plaatsing praktische scholing ten behoeve van specifieke beroepen aan. Afhankelijk van de type training of cursus en het aantal deelnemers worden deze bij de opdrachtgever, online via het communicatieplatform of bij ons op kantoor aan de OranjeSingel gegeven.

Wij bieden onder andere uit de volgende categorieën trainingen/cursussen aan:

  • Transport en Logistiek
  • Arbo en Veiligheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Kantoorvaardigheden

Statushouders hebben tijdens hun inburgeringscursus Nederlandse lessen gehad, echter zijn zij gemiddeld nog niet in staat om zich in het dagelijks leven in het Nederlands te redden. Ondertussen weten we dat taalonderwijs het beste gecombineerd kan worden met het opdoen van werkervaring. Naast de beroepsgerichte cursussen biedt Refugeewerk extra Nederlandse en Engelse lessen aan.

De begeleiding gaat door en we laten de statushouders pas los als hij daar klaar voor is. Refugeewerk biedt nazorg na het plaatsen van de statushouders in een baan. Dit houdt in dat wij regelmatig contact hebben met de statushouder en de nieuwe werkgever en worden eventuele knelpunten besproken en waar nodig ondersteuning geboden. Mocht het niet lukken met de nieuwe werkgever dan beginnen we weer opnieuw totdat er een passende match gevonden is.

Communicatie Platform ONE TEAM

Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk contactmomenten met de statushouders te hebben. Dankzij onze sponsor, OneTeam kan RefugeeWerk dit realiseren. OneTeam is een intern onlinecommunicatie platform waarmee we met alle aangemelde statushouders via één platform contact kunnen houden. De statushouders worden via email uitgenodigd om deel te nemen aan het platform. Zodra zij hun inloggegevens hebben ontvangen kunnen zij de app installeren op hun mobiel en het platform in. De statushouders kunnen tijdens kantooruren via het platform met onze medewerkers chatten en mailen maar kunnen dit ook met elkaar.