RefugeeWerk

Juridische hulp

Statushouders zitten vaak met juridische kwesties die zij zelf moeilijk of niet kunnen oplossen. Zo is er vaak juridische ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld kwesties als de verlenging van een werkvergunning, gezinshereniging, huurcontracten, toeslagen en eventuele opgebouwde schulden.

Gratis juridisch advies

Refugeewerk biedt gratis juridisch advies in de vorm van een rechtswinkel op ons kantoor aan de Oranjesingel. Een vaste jurist en gevorderde rechtenstudenten (universiteit en hoge school) met een goede juridische basiskennis maken deel uit van ons team en zullen twee dagen per week klaar staan om de statushouders te adviseren en waar nodig brieven, bezwaren en eventuele beroepschriften opstellen. De statushouder kan voor juridisch advies tijdens kantooruren ook contact met ons opnemen via ons communicatieplatform OneTeam.